phone 22 5178870  mail biuro@seka-skills.pl

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

W nowej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości rynkowej podstawową i kluczową umiejętnością każdego menedżera staje się zdolność do ciągłego uczenia się, podnoszenia swoich kompetencji. Doskonalenie się w ciągu całego naszego życia jest jedynym skutecznym przepisem na sukces i rozwój, zarówno osobisty, jak i zawodowy.

Nowe strategie działania

Liderzy działają w turbulencyjnym świecie Next NORMAL co zmusza ich do poszukiwania nowych strategii działania i reagowania na coraz bardziej skomplikowane sytuacje – trudne do przewidzenia, a czasami nawet do wyobrażenia.

zdjęcie

W dobie wysokokonkurencyjnej gospodarki, która podlega ciągłym i dynamicznym zmianom nie da się tworzyć wygrywającej firmy, w której liderzy i pracownicy pozostają  w tyle.

Dotychczasowy model charyzmatycznego przywództwa „odchodzi do lamusa”, a jego miejsce zajmuje lider dostosowany do nowych czasów, doposażony w inny sposób myślenia i działania, który bardziej odpowiada wyzwaniom współczesnego świata i potrafi skutecznie działać zarówno w zespołach stacjonarnych, hybrydowych jak i zdalnych. Kadra menedżerska bezpośrednio wpływa na rezultaty firmy dlatego nasze rozwiązania są kompleksowe. Skupiamy się w nich na zarządzaniu samym sobą, zarządzaniu operacyjnym oraz budowaniu zaangażowania.

quote image

Największym niebezpieczeństwem w czasach turbulencji nie są same turbulencje. Jest nim działanie z logiką przeszłości.

~ Peter Drucker

Nasze programy rozwijające kompetencje menedżerskie łączą w sobie trzy elementy: inspirującą zawartość, opartą o wiodące źródła edukacji menedżerskiej i przywódczej, praktyczne przełożenie wdrożeniowe (w postaci konkretnych narzędzi) oraz atrakcyjną dla odbiorcy formę. Posługujemy się najlepszymi światowymi praktykami w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Zakres wsparcia

 • Diagnoza potencjału menedżerskiego
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Akademie liderów
 • Coachingi i programy mentoringowe
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Motywacja
 • Stawianie celów
 • Delegowanie i monitoring
 • Feedback
 • Rozmowa oceniająca
 • Inteligencja emocjonalna i budowanie odporności psychicznej
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zespołem i rola menedżera
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie zespołami rozporoszonymi
 • Komunikacja
Scroll to top