phone 22 5178870  mail biuro@seka-skills.pl

KOMPETENCJE OSOBISTE KOMPETENCJE OSOBISTE

Kompetencje osobiste podlegają ciągłej aktualizacji. Zdolność do ciągłego uczenia się, podnoszenia swoich kompetencji i samodoskonalenia się jest kluczową umiejętnością wobec turbulentnej, zmieniającej się rzeczywistości. Nieustające zmiany, emocje i praca pod presją stresu wymagają rozwoju nowych kompetencji. Szkolenia z rozwoju kompetencji mają na celu podniesienie indywidualnej efektywności i skuteczności zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym.

Zakres wsparcia

 • Komunikacja interpersonalna
 • Wystąpienia publiczne
 • Work- Life Integration
 • Efektywność osobista
 • Zarządzanie stresem
 • Motywacja i zaangażowanie
 • Priorytetyzacja zadań i zarządzanie czasem
 • Inteligencja emocjonalna
 • Asertywność
 • Zarządzanie energią
 • Budowanie odporności psychicznej
 • Zarządzanie relacjami w hybrydowej rzeczywistości
 • Zarządzanie konfliktem i trudnymi sytuacjami
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Scroll to top