phone 22 5178870  mail biuro@seka-skills.pl

PRAWO PRACY PRAWO PRACY

Specjalizujemy się w szkoleniach prawniczych dla działów HR , Kadr i Płac oraz menedżerów i kadry kierowniczej. Uczymy jak poruszać się biegle w świecie aktów prawnych i jak stosować je w praktyce. Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku przestrzegania go.

Zakres wsparcia

  • Prawo pracy dla HR
  • Prawo pracy dla menedżerów zespołów
  • RODO w HR
  • Rekrutacja zgodna z prawem
  • Mobbing w miejscu pracy i przeciwdziałanie, a procedury prawne
  • Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy
  • Prawne aspekty oceny i rozwoju pracowników
  • Zwolnienia pracowników- prawne aspekty
  • Skuteczne systemy wynagradzania- aspekty prawne
  • Czas pracy 
HR szkolenie
Scroll to top