phone 22 5178870  mail biuro@seka-skills.pl

ROZWIĄZANIA DLA DZIAŁÓW HR, KADR I PŁAC ROZWIĄZANIA DLA DZIAŁÓW HR, KADR I PŁAC

Nasze programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędzia gotowe do wdrożenia po warsztatach. Trenerzy, z którymi współpracujemy to  eksperci w swoich dziedzinach, praktycy mający na swoim koncie publikacje, wybitne osiągnięcia dziesiątki zrealizowanych warsztatów oraz setki zadowolonych uczestników  szkoleń. Rozumiemy wyzwania naszych Klientów i kompleksowo wspieramy ich w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami z jakimi stykają się w obszarze HR. Na doradztwo w działach HR , Kadr i Płac patrzymy interdyscyplinarnie.

Zakres wsparcia:

 • Budowa autorytetu lidera HR
 • Diagnozy kompetencji
 • Modelowanie i definiowanie kompetencji
 • Akademia HRBP 
 • Akademia Rekrutacji
 • Nowoczesne systemy ocen pracowniczych
 • Ścieżki kariery
 • Motywowanie płacowe i pozapłacowe
 • Skuteczne systemy wynagradzania
 • Strategie rozwoju zawodowego pracowników
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi
 • Zwolnienia pracowników
 • Mobbing, dyskryminacja, molestowania- minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy
 • Procedury antymobbingowe i postępowania wyjaśniające
 • Okresowa rozmowa oceniająca
 • Trudne rozmowy z pracownikiem
 • Engagement &Employer Branding
 • Employer Advocacy
 • Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów
 • Praca zdalna w praktyce- organizacja, kontrola, zarządzanie
 • RODO w HR
 • Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy
 • Prawo pracy
 • Czas pracy
 • HR compliance
 • Budowa macierzy kompetencji
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk
 • Standaryzacja pracy/ instruktaże
Scroll to top