phone 22 5178870  mail biuro@seka-skills.pl

Najbliższe szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w szczególności obywateli  Ukrainy z uwzględnieniem specustawy

Zatrudnianie cudzoziemców w szczególności obywateli Ukrainy z uwzględnieniem specustawy

  • event_available -
  • local_atm 450.00 zł/os.
  • laptop Online

Program szkolenia uwzględnia zmiany przepisów dotyczące zatrudniania cudzoziemców obowiązujące od 29 stycznia 2022 r. zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę oraz przepisy wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

whistle

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

  • event_available -
  • local_atm 590.00 zł/os.
  • laptop Online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt.  odpowiedzialności pracodawcy za niewłaściwe zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

w sieci

Pracownik w sieci- organizacja, kontrola, zarządzanie

  • event_available -
  • local_atm 490.00 zł/os.
  • laptop Online

Organizacja pracy zmienia się na naszych oczach, a praca w tzw. nowej rzeczywistości będzie wyglądała inaczej. Nie ma już powrotu do tego, co dobrze znaliśmy – zmieniły się oczekiwania pracowników, zmian wymaga też styl zarządzania przełożonych. Pandemia na stałe wprowadziła pracę zdalną, a menedżerowie zespołów i działy HR muszą radzić sobie z coraz to nowymi problemami i nauczyć się zarządzać potencjalnymi ryzykami personalnymi wynikającymi z hybrydowego modelu pracy.

Scroll to top